Adresă

Str.Sporturilor nr.10, bl.17, sc.B, et.3, ap.13, Sfantu Gheorghe, Judetul Covasna

Telefon

Telefon

Email

Cazare

Date bancare

Asociatia Chinologica COVASNA

CIF 33016968

CONT RON - RO66BTRLRONCRT0243968601

CONT EURO: RO16BTRLEURCRT0243968601

SWIFT: BTRLRO22

Asociația Chinologică Covasna

Asociația Chinologică Covasna Kovásznai Ebtenyésztők Egyesülete

Adresa: str. Sporturilor , Nr. 10, Bl.17, Sc. B, Ap. 13, Sfântu Gheorghe Jud. Covasna, E-mail: achcovasna@gmail.com, Website: www.achcovasna.ro Contact: Tel. 0744336107 ; 0753436370

Nr. 2 /22.01.2024

CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ

ASOCIAŢIA CHINOLOGICĂ COVASNA convoacă Adunarea Generală a Asociaţiei Chinologice Covasna conform Statut A. Ch. Covasna, Cap. VI, art.4, al. (1) și (2), în data de 26.02.2024, ora 18:00, în Com. Arcuș, Jud. Covasna, Centrul de Educație a Adulților

Ordinea de zi este următoarea:

- Activitatea asociaţiei în anul 2023

- Prezentarea bilanţului pe anul 2023

- Raportul Comisiei de Cenzori

- Descarcarea de gestiune a Consiliului Director pentru anul 2023

- Bugetul pentru 2024

- Strategia activităţii asociaţiei pentru anul 2024

- Alegerea pentru urmâtorul mandate de 5 ani a Consiliului Director

- Diverse.

Preşedinte A.Ch. Covasna,

Kerekes Károly

Sponsori oficiali

Sponsori Covasna Winner 2022

Sponsor Diamant

Sponsor Gold

Competiții 2024

Parteneri

Sponsori oficiali

Sponsori Covasna Winner 2023

Sponsor Diamant

Sponsor Gold

Asociația Chinologică Covasna
© 2021 Toate drepturile rezervate.

Competiții 2022

Adresă

Str.Sporturilor nr.10, bl.17, sc.B, et.3, ap.13, Sfantu Gheorghe, Judetul Covasna

Telefon

Telefon

Email

Cazare

Date bancare

Asociatia Chinologica COVASNA

CIF 33016968

CONT RON - RO66BTRLRONCRT0243968601

CONT EURO: RO16BTRLEURCRT0243968601

SWIFT: BTRLRO22

Parteneri

Sponsor oficial

Sponsori Covasna Winner 2022

Sponsor Diamant

Sponsor Gold

COMUNICAT DE PRESĂ

05.03.2024

În urma informațiilor eronate apărute în spațiul public privind obligativitatea încheierii asigurărilor de răspundere civilă în condițiile O.U.G. nr. 55/2002, republicată şi modificată, privind regimul de deţinere a câinilor periculoși și agresivi, Asociația Chinologică Română, afiliată la Federația Chinologică Internațională precizează urmatoarele:

Conform dispozițiilor art. 4 alin. 1 lit. D din O.U.G. nr. 55/2002, republicată şi modificată, doar persoanele care deţin câini periculoși categoria I, respectiv câini de luptă şi de atac, asimilați prin caracterele morfologice cu caini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metișii lor, au obligația încheierii unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de acești câini. Precizăm în mod expres că American Bully NU este o rasă pură de câini omologată şi că aceşti câini sunt metiși ai câinilor de tip Pit Bull.

Potrivit aceluiaşi act normativ NU este obligatorie încheierea asigurărilor de răspundere civilă de către persoanele ce deţin câini agresivi sau câini periculoși categoria a II-a (câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobanesc Caucazian, Cane Corso şi metișii lor).

Obligaţia încheierii unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câinii periculoși categoria I este prevăzută în actul normativ mai sus-menționat încă de la adoptarea sa în anul 2002, iar nerespectarea acestei obligații se constată şi se sancționează cu amendă de la 500 la 1.500 lei de către poliţiştii desemnați din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, conform prevederilor art. 18 alin. 1 lit. C raportate la cele ale art. 18 alin. 2 lit. A din același act normativ.

Asociația Chinologică Română NU are competente legale sau regulamentare privind înregistrarea, verificarea şi controlul îndeplinirii obligației proprietarilor şi deţinatorilor temporari de câini periculoși categoria I, de încheiere a unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de aceşti câini şi nici nu are evidența polițelor de asigurare încheiate.

Cu stimǎ,

Cristian Ştefănescu,

Preşedinte-Director Executiv A.Ch.R.