Rólunk

Kovásznai Ebtenyésztők Egyesülete

A Kovásznai Ebtenyésztők Egyesülete, egy nonprofit egyesület

 

 

A Kovásznai Ebtenyésztők Egyesülete, egy nonprofit egyesület Asociaţia Chinologică Covasna (A.Ch.C), este o persoană juridică non-profit, neguvernamentală, înfiinţată la data de 21 ianuarie 2014, afiliată la Asociaţia Chinologică Română, (AChR).
Am hotărât sa înfiinţăm o asociaţie în scopul îndeplinirii unui interes local, patrimonial constând în urmărirea, coordonarea din punct de vedere organizatoric a evoluţiei raselor canine recunoscute de Federaţia Internaţională (F.C.I.), omologate sau în curs de omologare în aşa fel încât să se asigure perpetuarea raselor, îmbunătăţirea bagajului genetic al acestora şi conservarea aptitudinilor specifice, în conformitate cu normele A.Ch.R. şi F.C.I.
Asociaţia Chinologică Covasna este membră a Asociaţiei Chinologice Române si Federaţiei Chinologice Internaţionale ale căror statute, regulamente se obligă să le respecte.

Conducerea Asociaţiei

Preşedinte: Kerekes Károly – 0744336107
Vicepreşedinte: Chirovan Bogdan Ionuţ – 0753436370
Secretar: Kodolányi Ildikó – 0749338227
Cenzor: Kis Anna Márton

Servicii

Înregistrarea în Cartea de Origine Romana
A.Ch Covasna asigura înregistrarea în Cartea de Origine Romana (C.O.R), a câinilor de rasa deţinuţi de către membri săi.
Expoziţii de frumuseţe şi examene de lucru
A.Ch Covasna asigura organizarea expoziţiilor de frumuseţe, naţionale şi internaţionale, precum şi a examenelor de lucru incluse în calendarul expoziţional anual al F.C.I și A.Ch.R.
A.Ch Covasna tine evidenţe titlurilor obţinute în cadrul expoziţiilor internaţionale organizate de aceasta şi le comunică A.Ch.R unde sunt introduse în evidenţa oficială în vederea omologării de către F.C.I.
Câinii premiaţi în cadrul expoziţiilor internaţionale de frumuseţe sau de muncă organizate de către A.Ch. Covasna pot primi în condiţiile regulamentelor F.C.I, titlul campion internaţional de frumuseţe sau la clasa “munca”. Titlurile sunt confirmate de către F.C.I.
Membrii asociaţiei noastre sunt participanţi activi în cadrul expoziţiilor canine, atât în cele organizate de către noi cât şi în altele organizate în ţară şi străinătate.

Codul de conduită

Pentru atingerea scopului A.Ch Covasna, membrii săi au înţeles să adere la următoarele principii:
• respectarea hotărârilor AG şi a deciziile CD luate cu ocazia desfăşurării activităţilor curente;
• continuarea promovării imaginii câinelui drept “cel mai bun prieten al omului” precum şi depunerea de eforturi pentru întărirea rolului sau utilitar în societate;
• pentru a conserva şi promova caracteristicile fiecărei rase, membrii crescători de căini de rasa vor urmări în activitatea lor fixarea ştiinţifică a caracteristicilor morfologice şi fenotipice ale acestora;
• participarea la expoziţii de frumuseţe şi examene de lucru în spiritul cinstei şi integrităţii morale.

Contactaţi-ne

Str. Sporturilor nr.10, bl.17, sc.B, et.3, ap.13
Email: achcovasna@gmail.com
Web: www.achcovasna.ro
Preşedinte: Kerekes Károly :0744336107
Vicepreşedinte Chirovan Ionuț Bogdan :0753436370
Secretar Kodolány Ildikó :0749338227

Sediu:
Str. Paius David, Nr.2 (în incinta Spitalului Veterinar K2 )
Orar :